Kontakt w sprawie finansowo-księgowej (XXXVII Konferencja Toksykologów Sądowych)